Bâtiments - Budynki

Słownictwo języka francuskiego z zakresu "Budynki". Znaleziono 16 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Bâtiments publics - Budynki użyteczności publicznej
le musée muzeum
le hôtel hotel
le opéra opera
la école szkoła
le café kawiarnia
la gare dworzec
le théâtre teatr
le cinéma kino
le magasin sklep
la station stacja
le restaurant restauracja
la église kościół
la biblioth?que biblioteka
la librairie księgarnia
le poste poczta
la maison de justice sąd